Digital marknadsföringsbyrå för finans- & redovisningsbyrå

Internet har drastiskt förändrat hur företag engagerar och marknadsför sina tjänster till kunder. Företag inom finansbranschen har dock generellt varit långsamma på att anpassas till digitaliseringen. Många finansbolag, redovisningsbyrå, kreditbolag och försäkringsbolag är ofta fast rotade i sina vanor och vanligtvis krävs en lång process på grund av regelverk för att inleda eventuella förändringar.

Digitaliseringen sker i en allt snabbare takt. Eftersom finansbranschen är beroende av kundförvärv, behållning av kunder, och framför allt, av att utveckla goda kundrelationer, måste de hålla jämna steg eller löpa risken att förlora kunder och marknadsandelar.

Som tur är tillåter digital marknadsföring företag inom finansbranschen att vara flexibla när det gäller att skapa kundcentrerad kommunikation och upplevelser samtidigt som de följer regelverket.

Hur finans- & redovisningsbyrå kan dra nytta av digital marknadsföring

En effektiv digital marknadsföringsstrategi är ett bra sätt att engagera och bygga en relation med dina klienter. Trender bland dagens kunder inom finansbranschen visar att de vill ha en digital relation med sin institution – de föredrar faktiskt det. Om du vill leverera en bra kundupplevelse innebär det att skapa och optimera en stark digital närvaro, inte bara i hur du tillhandahåller faktiska tjänster, utan hur du marknadsför dessa tjänster.

Över 70% av potentiella klienter nöjer sig med att undersöka sina ekonomiska alternativ via digitala forum. Detta innebär att investeringar i enbart annonser inte är vägen framåt, snarare måste ditt företag titta på hur du kan ge råd som leder en kund genom kundens resa samtidigt som du bygger förtroende för ditt varumärke. Ju mer du kan fokusera på att samarbeta med dina klienter gällande hur och var de vill involveras, desto bättre bör du kunna konvertera.

Här är några resultat som ditt företag kommer att få:

  • Öka engagemanget med dina klienter
  • Lägre kostnad att förvärva och behålla en kund
  • Skapa kvalitetsleads
  • Öka omvandlingsfrekvens
  • Få insikt i konsumentbeteende
  • Ge en bättre kundupplevelse

6 digitala marknadsföringsstrategier för finans- & redovisningsbyrå

1. Content marketing & Sökmotoroptimering (SEO)

Content marketing är en av de mest effektiva strategierna för digital marknadsföring som hjälper dig att leverera relevant och användbart innehåll till potentiella och befintliga klienter. När finansbolag kombinerar olika former av innehåll som bloggar, video, white papper, e-böcker, webbinarier, fallstudier, etc., kan de fånga kundens uppmärksamhet och ge dem anledning att göra affärer med dig. Eftersom finansbranschen är starkt beroende av personliga relationer är content marketing nödvändig för att stärka detta förhållande och skapa förtroende.

SEO är metoden för att optimera din hemsida för att öka mängden och kvaliteten på webbtrafik som tas emot genom organiska ”gratis” sökmotorresultat. Eftersom 70% av klick på sökmotorerna går till organisk trafik bör rankningen högst upp på sökmotors resultatsidor (SERP) vara högst upp bland dina marknadsföringsprioriteringar.

En dynamisk content marketing och SEO-strategi kan öka din hemsidas ranking och trafik, omvandla besökare till klienter, öka din varumärkeskännedom och online-rykte, bygga förtroende och trovärdighet samt engagera aktuella klienter för att lära sig om andra produkter som du erbjuder.

2. Sociala medier

Finansbolag bör utnyttja sociala medier för att förbättra sin kundservice, hantera sitt rykte och få en konkurrensfördel. Sociala medier humaniserar kundtjänsten, för företag närmare sina intressenter och gör information mer tillgänglig.

Sociala medier är ett bra sätt att komma i kontakt med din målgrupp och skapa varumärkeskännedom. Du kan till exempel visa hur medarbetare på ditt företag arbetar för att ge kunden den bästa produkten. Du kan också publicera några framgångshistorier om dina klienter eftersom det direkt återspeglar den typ av tjänst du ger.

3. Pay-per-click (PPC) & Retargeting-annonser

PPC-annonser är en typ av betald marknadsföring som kan visas på sökmotorer, sociala medieplattformar och en mängd andra digitala kanaler. PPC är en av de mest effektiva formerna av annonsering som gör att du betalar en avgift varje gång någon klickar på en av dina annonser. Den största fördelen med PPC-annonser för ditt företag är dess förmåga att driva riktade besökare till dina produkter. Istället för att marknadsföra för alla kan du använda digitala annonser kostnadseffektivt för att nå en relevant målgrupp.

Eftersom din målgrupp kan ta tid att konvertera kan du använda retargeting-annonser för att nå ut till de som har interagerat med ditt företag på andra digitala kanaler som du återfinns på. Uppgifterna som du har samlat tillåter dig att nå ut till dem igen genom att visa skräddarsydda annonser som uppfyller deras kriterier för att få dem att vidta en specifik åtgärd med ditt företag.

4. Marketing automation + CRM

Marketing automation är mjukvara som automatiserar marknadsföringsinsatser, till exempel e-post, inlägg i sociala medier och andra online-aktiviteter samtidigt som man spårar och mäter program för att förbättra ROI. När du använder det på rätt sätt hjälper marketing automation dig att hantera ditt företags kommunikation och marknadsföring samt säkerställer att kvalificerade leads riktas på rätt sätt genom försäljningstratten. Det gör det också möjligt för rätt meddelanden att komma till rätt personer vid rätt tidpunkt.

Genom att använda marketing automation skapar du ett standardförfarande för viktiga uppgifter. På så sätt slipper du utföra monotona marknadsföringsuppgifter och fokusera på mer lönsamma aktiviteter.

5. Affiliate marketing

Affiliate marketing är metoden som marknadsför dina produkter på webbplatser som din målgrupp besöker. Eftersom finansbolag i allt högre grad fokuserar på att förvärva värdefulla klienter samtidigt som de måste manövrera denna konkurrenskraftiga industri kan det vara smart att samarbeta med en partner som din målgrupp påverkas av.

Till exempel kan ni samarbeta med Andra Farhad från Börshajen Academy för att nå individer som är intresserade av att spara för framtiden, eller Compricer.se för att utbilda individer om att välja rätt bolån. Dessa webbplatser för ekonomisk rådgivning rankas högt bland personer som söker efter t.ex. ”bästa sättet att börja med investeringar”, etc. En av de viktigaste fördelarna med affiliate marketing är att det är en bra taktik eftersom ni bara betalar provision för leads eller försäljning efter att de inträffar.

6. Analytics

Potentialen som kunddata ger är enorm, vilket är något som företag förstår och lägger mer tid på att investera i. Det verkliga värdet med data och analytics är förmågan att omvandla det praktiskt och till handlingsbara insikter som kan användas som en grund i affärsstrategin. Att använda insikterna från data och analytics för att förbättra kundupplevelsen samt optimera riskhantering och affärsresultat är några av de viktigaste sakerna du kan göra för att säkerställa tillväxt och lönsamhet för ditt företag.