Digitala marknadsföringspriser

På Allez Digital strävar vi efter att vara en pålitlig partner och bygga en långsiktig relation med våra klienter genom att göra deras mål till vårt mål. Med en prestationsbaserad prismodell baseras våra kostnader främst på resultaten av det arbete vi levererar till klienten. Detta gör att vår klient och vår byrå kan dela risken eftersom klienten endast betalar oss för resultat. Detta ger båda parter en bättre ROI genom det värde som vår expertis och vårt arbete ger.

Prestationsbaserade priser exempel:

  • Vår klient är en estetisk tandvårdsklinik som uppskattar att det genomsnittliga kundlivstidsvärdet (CLTV), de totala omsättningarna som ett företag får från hela relationen med en kund, för en ny patient är 34 200 SEK (2 möten varje år * 2850 SEK per möte * 6 år som kund). Vi kom överens om att vår byrås kostnad skulle uppgå till 10% av CLTV. Om våra insatser resulterade i 10 nya patienter på en månad, levererade vi ett värde av 342 000 SEK till vår klient medan vår byrå fick 34 200 SEK (en 10x ROI till vår klient) för vårt arbete.
  • Vår klient är ett SaaS-företag som har en genomsnittlig kundförvärvskostnad (CAC), kostnaden ett företag betalar för att få en kund att köpa deras produkt, på 2600 SEK och CLTV på 16 500 SEK. Vi kom överens om att vår byrås kostnad skulle vara densamma som CAC. Om våra insatser resulterade i 40 nya kunder på en månad, levererade vi ett värde av 660 000 SEK till vår klient och vår byrå fick 104 000 SEK (en 6x ROI till vår client) för vårt arbete.

Vissa av de tjänster vi erbjuder samt ditt företags behov och budget bättre passar med en timkostnads-modell eller en retainer-modell som vi också kan tillgodose. Ett av de viktigaste kraven som vi behöver från alla potentiella klienter är en vilja att dela affärsmetrics och data för att fungera som partners och nå framgång. För att göra detta startar vi varje möte med fokus på att fastställa dessa svar:

  • Vilka är dina affärsmål och metrics?
  • Vilken målgrupp vill du rikta in dig på?
  • Vilka utmaningar står ni inför?
  • Vilken strategi använder du och resultaten utifrån den?
  • Vilka mål har du och vilka metrics kommer att mäta dem?
  • Vad är tidpunkten för att uppnå dina mål?

Därifrån kan vi börja anpassa våra förväntade resultat till dina mål för att komma fram till en prismodell och betalningsstruktur som är lämplig för att börja vårt samarbete.