Digitala Marknadsföringspriser

Vi får ofta frågan, ”Hur mycket kostar kundfokuserad digital marknadsföring?” Det ärliga svaret är ”Det beror på.” Det är som att bygga en ny anläggning: storleken, materialet, tekniken, funktionaliteten och takten i konstruktionen bidrar alla till kostnaden. Detsamma gäller en kundfokuserad digital strategi som hjälper dig att komma i kontakt med dina kunder.

Vi tror inte på devisen one-size-fits-all eftersom vi vet att denna lösning inte uppfyller dina förväntningar. Innan vi kan börja med den beräknade kostnaden måste vi veta var du är, vart du vill gå, vem du vill nå, vilket arbete planerar du att behålla internt samt hur snabbt vill du uppnå dina mål.

I genomsnitt avsätter företag en budget som sträcker sig från 300 000 SEK till 2,5 miljoner SEK för att outsourca digitala marknadsföringstjänster. De tjänster som vi fokuserar på har ett genomsnittligt projektkostnadsintervall enligt följande:

  • Digitala marknadsföringsstrategier mellan 15 000 SEK – 150 000+ SEK
  • SEO & SEM-tjänster mellan 5 000 SEK – 50 000+ SEK per månad
  • Content Marketing-tjänster mellan 5 000 SEK – 50 000+ SEK per månad
  • Inbound Marketing & Analytics-tjänster mellan 5 000 SEK – 50 000+ SEK per månad
  • Coaching & Workshop-tjänster mellan 5 000 SEK – 50 000+ SEK

Tänk på att prissättningen för varje digital marknadsföringstjänst kan variera beroende på byrå. De kostnader som vi har skisserat bygger på en kombination av branschforskning och vår egen prissättning för vårt målgrupps segment. Oavsett storleken på ditt företag är det dessutom viktigt att göra research på hur mycket du bör spendera på digital marknadsföring.